Målstyrning

Visst är det lätt att sätta upp mål!
- Eller?...

Lätta mål
Visst är det lätt att sätta upp många nya mål i början av året!

Svåra mål
Men det är svårare att sätta upp mål som man kan leva med resten av året.

Det är ju då det börjar märkas om målen var dåligt förankrade, om de var realistiska att uppnå och om de överhuvudtaget var mätbara.

När man sätter mål är det också lätt att glömma att fokus på ett område ger automatiskt minskat fokus på ett annat område. Hur hanterar vi det? Är det okej att vissa områden försämras eller behövs kanske bevakningsmätning för att kontrollera att nivåerna hålls någorlunda.
Antal mål
Rätt antal mål är också viktigt. En människa kan inte vara fokuserad på 20 saker samtidigt! Bättre då att ha en handfull mål för företaget som alla ska känna till och arbeta mot. Sedan kan man komplettera med avdelningsmål eller individuella mål som drar åt samma håll.

Rätt mål
Mål inom rätt område är förstås av allra största vikt. Sätt målen där de största kvalitetsbristkostnaderna finns, så blir effekten av målstyrningen stor. Läs vidare under menyvalet Kvalitetsbristkostnader. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar