Meriter - Mona Kristensson

Erfarenhet av miljö- och kvalitetsstyrning
Idag:
· Konsult inom kvalitets-
  och miljöstyrning.
· Revisor inom ISO 9001,
  ISO 14001 och EMAS för
  Intertek Semko Certification AB.

2001-2003: Kvalitetskoordinator på Ericsson AB, Hässleholms-kontoret. Arbete med linjekvalitet: skriftliga rutiner, mål för enheten, uppföljning av målen, genomgång av kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet mm.
Kvalitetsstyrning av projekten: riskanalyser inför nya projekt, rot-orsaksanalyser mm.

1996-2001: Verksamhetscontroller på Ballingslöv AB (ansvarig för miljö- och kvalitetsstyrning). Ledde företaget till certifiering enligt ISO 9001 och 14001, med ett lättskött verksamhetssystem för kvalitet och miljö.
Utförde analyser av olika slag, revisioner och utbildning för de anställda.

1997-2000: Föreläsningar om ISO 14001 för högskolan i Kristianstad.

Tidigare: Projektledare, forskare, rådgivare och lärare.

Styrelseerfarenhet
Ordförande i Sveriges 4H. Styrelseledamot och personalansvarig i Hässleholms Montessoricentrum som på den tiden drev 3 förskolor. Flera mindre uppdrag som styrelseledamot i både föreningar och företag, samt som föreningsrevisor.

Utbildning
Flera kurser inom kvalitets- och miljöstyrning: lead auditor utbildning inom ISO 9001, miljörätt, miljölagstiftning, kvalitetskostnader, internrevision miljö, internrevision kvalitet, målstyrda grupper, miljöledning, CMM (kvalitetsvärdering av mjukvaruföretag), HACCP (riskanalys/styrning i livsmedelsföretag), livscykelanalys, situationsanpassat ledarskap, mm. Har även börjat arbeta med arbetsmiljö och även gått några kurser inom detta.

Agronom med teknisk inriktning (M Sc in Agriculture), inklusive bl.a. tekniska kurser, organisationslära, avfallshantering och hela den biologiska biten.

Språkkunskaper
Engelska och tyska i tal och skrift.
Vissa kunskaper även i franska.

Mera meriter
Vid behov av flera konsulter finns ett nätverk av konsulter att tillgå, med liknande kompetens som Mona. Konsulter med specialkompetens tas in om behov finns gällande arbetsmiljö, medicindirektivet, livsmedel, säkerhetsrådgivare och liknande. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar