Har ni stora kostnader för era kvalitetsbrister?

Hur stor del av kostnaderna i ert företag beror på att ni ibland gör fel? 10%? 30%? Kanske ännu mer?

Räkna rätt
Det är ganska lätt att räkna ut kostnaderna för spill, omarbete, reklamationer och kontrollverksamhet. Knepigare är det att reda ut vad som förloras på ineffektivt arbete och betydligt svårare är det att få reda på de externa felkostnaderna - t.ex. hur stor omsättning ni förlorar på grund av felen.

Beräkna brister
Att räkna på sina kvalitetsbristkostnader kan verka krångligt, men man kan börja på en mycket enkel nivå och sedan gå djupare om man tycker det är intressant.

Resultatet av en beräkning kan bli en riktig aha-upplevelse. Ett företag som alltid jagat spill kan plötsligt inse att det är leveransförseningarna som är den stora boven och att det är där som det är lönsamt att sätta in resurser för att lösa problemen.

Vanligt är också att företag har mål inom olika verksamhetsområden som är tämligen likartade, t.ex kostnaderna ska sänkas med 5%. Gör man en beräkning av kvalitetsbristkostnaderna kan man komma fram till att allt krut ska satsas på en verksamhet, för det är där som förbättringspotentialen är stor.
Satsa på rätt mål
Ett företag Reviso arbetat med hade två kvalitetsmål som man lade lika stor vikt vid, men efter att vi tillsammans räknat på kvalitetsbristkostnaderna stod det klart att det ena målet bara kunde ge några hundra kronor i minskad kostnad, medan det andra målet gav buntvis med sköna tusenlappar i besparing om man lyckades nå det.
Paretos princip eller 80-20-regeln är bra att känna till när man arbetar med förbättringsarbete. Den säger att 80% av kostnaderna beror på 20% av problemen. Alltså är det mycket viktigt att känna till vilka problem som är värstingarna och sätta en rejäl nagel i ögat på dessa! (Paretos princip fungerar för övrigt på mycket här i världen: t.ex. är det vanligt att 20% av kunderna står för 80% av omsättningen och att 20% av produkterna står för 80% av intäkterna). 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar