Mona sätter fingret på 8 viktiga principer

Oavsett bransch så har framgångsrika företag liknande principer som man arbetar efter. På dessa principer bygger ISO 9001. Arbetar man rätt enligt dessa principer så får man nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre lönsamhet, samt tillväxt i företaget.

Ledningsprinciperna är:

1. Kundfokus
Monas förklaring: Man måste förstå behoven hos både nuvarande och framtida kunder. Kundens krav ska mötas och man ska försöka överträffa kundens förväntningar.

2. Ledarskap
Monas förklaring: Ledare skapar enighet kring organisationens syfte och inriktning. De ger också en miljö som låter medarbetarna ta full del i arbetet mot att nå målen.

3. Medarbetarnas engagemang
Monas förklaring: Människor på alla nivåer är inte bara organisationens viktigaste tillgång - de är organisationen. Deras fulla engagemang ska eftersträvas. Endast med engagemang kan medarbetarnas förmågor användas till full nytta för organisationen.
4. Processangreppssätt
Monas förklaring: Genom att hantera aktiviteter och resurser som en process nås resultat effektivare. Interna kunder är viktiga i processtänket och ibland är det först när man ritar upp processerna som man ser att man arbetar ineffektivt. Vattentäta skott mellan avdelningar är ingenting för en processinriktad organisation!

5. Systemangreppssätt
Monas förklaring: Genom att hantera processerna som ett samverkande system kan organisationen effektivare nå sina mål. Det är alltså inte säkert att organisationen förbättras för att huvuddelen av processerna förbättras -man måste se på hela systemet och akta sig för suboptimeringar!

6. Ständig förbättring
Monas förklaring: Organisationer ska alltid ha som mål att ständigt förbättra sig. Har ni hört uttrycket "Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra"?

7. Faktabaserade beslut
Monas förklaring: Man ska fatta beslut grundade på analyser av data och information. Att bara känna av vindriktningen genom att hålla upp ett finger i luften duger inte i längden.

8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
Monas förklaring: Organisationen och dess leverantörer är beroende av varandra och måste ha ett samarbete som båda tjänar på. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar