Tips till dig som ska bygga upp eller
bygga om ett ledningssystem

Ledning
Kolla att ledningen verkligen vill styra företaget på ett systematiskt sätt. Finns inget engagemang hos ledningen kan man avsluta projektet direkt.

Systemet
Gör inte systemet för stort och svulstigt - anpassa det efter era egna behov. Det som är enkelt och görs ofta, behöver troligen inga skriftliga instruktioner om man inte ständigt tar in ny och oerfaren personal.

Övergripande system
Bygg gärna ihop kvalitets- och miljöledningssystemet till ett övergripande system. Detta system kan gärna även innefatta arbetsmiljö, informationssäkerhet och annat ni anser er behöva.
Eget ansvar
Håll i systemet själva - lägg aldrig ut huvudansvaret på en konsult.

Kompetent konsult
Om ni ska anlita en konsult - vilket kan vara bra som inspirationskälla, bollplank, utbildare, internrevisor m.m: ta aldrig den billigaste, utan välj en konsult med hög kompetens. Ett felbyggt system kan bli mycket dyrt att underhålla och ger kanske inte de resultat ni önskar.

Revisor
Välj certifieringsorgan med omsorg. En duktig revisor driver på utvecklingen av företaget.

Tid
Räkna med att det tar tid, men om ni gör rätt är det värt varje nedlagd timme. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar