Startblocket

Ett startpaket för företag som funderar på att införa ett system för kvalitets- och/eller miljöledning och certifiera det enligt ISO 9001 och/eller ISO 14001.

1. Dokumentation
Genomgång av den dokumentation som företaget har idag.

2. Seminarium: Processkartläggning
Två till tre dagar med företagsledningen, där Reviso ger er de viktigaste grunderna i standardkraven och där vi gemensamt ritar upp de processer som finns i företaget. I samband med detta märker vi vilka rutiner som behöver förbättras och var det behöver kompletteras med checklistor och blanketter.

3. Seminarium: Miljöutredning
Enbart vid ISO 14001.
En till två dagar med lämpliga medarbetare, där vi lägger grunden för miljöarbetet genom att ta reda på vilken miljöpåverkan företaget har och vilka miljölagar som gäller.

Startblocket görs till ett fast pris, enligt offert.
Vad händer sedan?
Med utgångspunkt i det som arbetats fram under seminarierna kan ni på företaget bilda er en uppfattning om hur mycket resurser som krävs för att klara en certifiering. Detta kan ni väga mot den nytta ni har av certifikatet, som kan innefatta ökad kundnöjdhet, smidigare kontakter med myndigheter, minskade kvalitetsbristkostnader mm.

Om beslutet blir att gå vidare mot certifiering har ni en god grund att arbeta vidare på. Vill ni inte göra hela jobbet själva på företaget så kan Reviso gå in som konsult och hjälpa till med de delar vi kommer överens om. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar