AllmäntDU
Du driver ett företag som fungerar ganska bra, men reklamationerna kostar lite för mycket och visst är det lite rörigt på sina ställen. Kanske har också kunderna börjat prata om att ställa krav på kvalitets- och miljöcertifiering.

Du vill inte ha en konsult som kommer med en färdig pärm eller ett datorbaserat system, som företaget ska följa för att klara certifieringen. Utan tycker det är bättre att man utgår från hur företaget fungerar idag och använder det språk som ni är vana vid.

ELLER
Du driver ett företag som har ett certifierat verksamhetssystem som inte är effektivt. Det är krångligt att sköta och är inget bra stöd för att förbättra företaget och göra det lönsammare.
REVISO
Reviso utgår från hur företaget ser ut idag och hjälper er att lägga till de bitar som behövs för att få ett system som:
- är enkelt att sköta
- ger underlag för att minska era kvalitetsbristkostnader
- klarar certifiering


OCH
Reviso kan också hjälpa till med fortlöpande aktiviteter såsom internrevisioner och utbildningar. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar