Övrigt

Internrevision
Nu har ni en möjlighet att få företaget internreviderat av en revisor med samma kompetens som de externrevisorer ni anlitar. Reviso kan också agera ledare eller bollplank för internrevisionerna och på så sätt hjälpa era egna internrevisorer att utvecklas.

De standarder Reviso reviderar är ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och EMAS.
Utbildning
Här är några exempel på utbildningar Reviso erbjuder:
· Allmän kvalitetskunskap
· Allmän miljökunskap
· Grunderna i ISO 9001
· Grunderna i ISO 14001 / EMAS
· Effektiv revision av
  ledningssystem

Följande passar bäst i seminarieform:
· Identifikation av företagets
  processer
· Företagets kvalitetsbristkostnader
· Effektiv målstyrning

Konsulttjänster
Inom ovanstående områden kan Reviso även gå in som konsult. Stor erfarenhet finns av projektledning gällande införande och utveckling av ledningssystem. 
Produced by Rabadang / 3 Pixlar