Reviso hjälper dig att styra verksamheten enkelt och effektivt!

REVISO erbjuder bl.a:

Konsultation vid skapande av system för kvalitets- och/eller miljöledning.

Internrevision

Utbildning
- Allmän kvalitetskunskap
- Allmän miljökunskap
- Grunderna i ISO 9001
- Grunderna i ISO 14001 / EMAS
- Effektiv revision av
  ledningssystem

Seminarier:
- Identifikation av företagets
  processer
- Företagets kvalitetsbrist-
  kostnader
- Effektiv målstyrning

 

Vill ni öka lönsamheten genom bättre struktur och nöjdare kunder?
Funderar ni på att införa ett certifierat ledningssystem?
Har ni ett system som kräver en massa jobb utan att ge bra resultat?

Då ska ni kontakta Reviso!

Revisos ledstjärna är att ledningssystem ska vara enkla och ge ökad lönsamhet.
Detta uppnår man med tydlighet i ansvar och arbetsätt, kompletterat med lättbegriplig dokumentation där det behövs.

 
Behöver ni hjälp med internrevisioner, analyser eller utbildningar?
Revisos konsulter är utbildade och erfarna revisionsledare inom ISO 9001, ISO 14001, EMAS och vet var nivåerna för certifikat går.

Välkommen till Reviso!
Mona Kristensson 
 
  
Produced by Rabadang / 3 Pixlar